Privaatsuspoliitika

1. Sissejuhatus

2. Isikuandmete töötlemine

2.1 Isikuandmete kategooriad

2.2 Isikuandmete allikas

2.3 Andmete eesmärk ja kasutamine

3. Andmete edastamine Internetis

4. Allhanke teostamine

5. Andmete säilitamine

6. Andmesubjekti õigused

7. Märkus laste kohta

Global Coin Consult tunnistab laste eraelu puutumatuse kaitse tähtsust, eriti veebikeskkonnas. Seetõttu ei ole meie teenused suunatud alla 14-aastastele lastele ja me ei kogu teadlikult selliste kasutajate isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui laps taotleb praktikakohta, praktikakohta või sisseelamispäeva. Sellisel juhul saame praktikantide puhul vanemate või eestkostjate kirjaliku nõusoleku.

8. Küpsised ja veebianalüüsi teenused

9. Võtke ühendust

Global Coin Consult OÜ
Järvevana tee 9
11314 Tallinn
Eesti

Global Coin Consult OÜ
Filiaal Saksamaa
Carlowitzstr. 3
55252 Mainz-Kastel
Saksamaa

Telefon: +49  152 53473438
E-post: officially@globalcoinconsult.com

10. Muudatused privaatsuspoliitikas

Jätame endale õiguse muuta käesolevat privaatsuspoliitikat ilma eelneva teatamata. Seetõttu soovitame teil regulaarselt kontrollida meie veebisaitide privaatsuspoliitikat. Käesolevat privaatsuspoliitikat uuendati viimati 1. mail 2023.